innyW dniu 29 maja 2018 r. Leśna Stacja Dydaktyczna w Lipach miała zaszczyt zorganizować polsko-niemieckie spotkanie ekspertów – herpetologów, w ramach realizowanego projektu transgranicznego „Natura Viadrina +” z niemieckim stowarzyszeniem LPV.

Na spotkaniu omówione zostały realizowane obecnie zadania z czynnej ochrony płazów i gadów w Barlinecko-Gorzowskim Parku Krajobrazowym, specyfika procedur administracyjnych po obu stronach granicy, terytorialny zakres działań na poszczególnych populacjach oraz wyniki monitoringów. Przedstawiono także prezentację o gatunkach i prowadzonych pracach ochronnych, dokonano przeglądu siedliska gadów oraz zaproponowano wstępne, transgraniczne działania z zakresu ochrony gniewosza plamistego – Coronella austriaca.
Dzięki spotkaniu dowiedzieliśmy się, że zarówno w Polsce, jak i w Niemczech wiele aspektów z zakresu ochrony czynnej płazów i gadów jest bardzo podobnych, co pozwala patrzeć na wspólną przyszłość z optymizmem i ciekawymi planami.