Rada ParkówDnia 28 listopada 2013 r. w Domu Joannitów w Sulęcinie, odbyło się posiedzenie Rady Zespołu Parków Krajobrazowych działającej przy Dyrektorze Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego. Tematem obrad była realizacja działalności Zespołu Parków w b.r., w zakresie ochrony przyrody, edukacji, turystyki i rekreacji.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele reprezentujący takie grupy zawodowe jak: nauka, ekologia, samorząd gminny i wojewódzki oraz organizacje gospodarcze. Podczas spotkania wystąpił m.in. pan Witold Wasylków Nadleśniczy Nadleśnictwa Sulęcin, który opowiedział o walorach i działalności nadleśnictwa. W ramach pogłębienia wiedzy nt. Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego i Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego przedstawiono walory tego chronionego obszaru. Uczestnicy Rady ZPK poznali między innymi takie miejsca jak: Łagów, rezerwat przyrody Pawski Ług, czy najwyższe wzniesienie na Pojezierzu Lubuskim wzgórze Bukowiec.

 Rada ParkówRada Parków