Stoisko Zespołu ParkówW dniu 18.09.2011r. odbyła się impreza promocyjna zorganizowana przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oddział w Lubniewicach, nad którą patronat objął Marszałek Województwa Lubuskiego. Jej celem była integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej, prezentacja tradycji, kultury i twórczości ludowej regionu oraz promocja osiągnięć firm pracujących na rzecz rolnictwa.

Impreza promocyjna w Gliśnie była kolejną okazją do zaprezentowania walorów przyrodniczych i kulturowych parków krajobrazowych naszego województwa. Podczas wystawy pracownicy ZPKWL udzielali odpowiedzi na nurtujące pytania odnośnie ochrony przyrody, a licznej grupie turystów prezentowano pocztówki, foldery, mapy oraz inne opracowania dotyczące przyrody, zabytków i kultury oraz szlaków turystycznych naszych parków.

glisno2glisno