IMAG2067

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego kolejny rok z rzędu wziął udział w zorganizowanej w Akademii im. Jakuba z Paradyża VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w regionie w świetle potrzeb zdrowotnych”.

W dniu 14 listopada 2018 roku do Auli Rektorskiej AJP w Gorzowie Wlkp. przyjechali naukowcy z Polski, Ukrainy, Słowacji oraz Czech, by podczas całodniowej Konferencji zreferować swoje wystąpienia dotyczące walorów zdrowotnych regionalnej turystyki i rekreacji. Spektrum referowanych tematów było bardzo szerokie i obejmowało m. in.: spełnienie egzystencjalne, osobliwe zjawisko rekreacyjne, styl życia w wieku dorosłym, bioindykacyjna ocena walorów terenu, kryzys migracyjny – bezpieczeństwo turystyki, pracodawca wrażliwy społecznie, przemysł turystyczny na Ukrainie, uwarunkowania historyczne a rozwój turystyki na Morawach, różne formy rekreacji oraz działalność parków krajobrazowych. W ramach ostatniej, z wymienionych prezentacji, przedstawiony został referat ZPKWL pt.: „Turystyczna i rekreacyjna działalność parków krajobrazowych w świetle potrzeb zdrowotnych”.

            W tym miejscu pragniemy zaznaczyć, że było nam bardzo miło wystąpić na tak udanej międzynarodowej konferencji i dziękując za zaproszenie liczymy na kontynuację naszej współpracy z Akademią im. Jakuba z Paradyża w kolejnych przedsięwzięciach.

 

IMAG2067
IMAG2071
IMAG2073