6W dniu 26 sierpnia 2017 roku pracownicy Krzesińskiego Parku Krajobrazowego wzięli udział w Eko-festynie „Przestrzegaj zasady: segreguj odpady”, który odbył się w Sądowie w gminie Cybinka. Festyn został zorganizowany na zakończenie Eko-akcji koordynowanej prze Gminę Cybinka, a polegającej na społecznym sprzątaniu terenu gminy.

Na festynie można było odwiedzić stoiska ze swojskim jadłem, stoisko Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, stoisko Celowego Związku Gmin CZG 12, oraz oczywiście stoisko Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego. Na naszym stoisku dzieci mogły wziąć udział w grach i zabawach zakupionych dzięki dofinasowaniu z WFOŚiGW w Zielonej Górze oraz otrzymać nagrody w postaci kolorowanek i książeczek edukacyjnych, również zakupione dzięki wsparciu z WFOŚiGW w Zielonej Górze.

Dodatkowo pracownicy Parku prowadzili rozmowy na temat tego jak ważne jest sprzątanie śmieci w celu ochrony przyrody i różnorodności biologicznej. Festyn przebiegał w miłej atmosferze, a stoisko Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego cieszyło się dużym zainteresowaniem.

logo funduszProjekt dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

 

1
1
2
2
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10