Spotkanie w SzczecinieW dniu 15 lutego 2017 roku w Szczecinie odbyło się spotkanie przedstawicieli ZPK Województwa Zachodniopomorskiego, ZPK Województwa Lubuskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze. Na spotkaniu poruszone zostały sprawy dotyczące aktualnego stanu prawnego oraz przyszłości dwóch transgranicznych parków krajobrazowych.

Zarówno Park Krajobrazowy „Ujście Warty” jak i Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy znajdują się na obszarze obu województw,
w związku z czym, Zespoły Parków podjęły się wspólnych działań w celu poprawy funkcjonowania ochrony w tych Parkach.

Wśród najważniejszych kwestii poruszone zostały sprawy takie jak: zakres opracowania projektów uchwał dotyczących granic  BGPK i PK”UW”; propozycje zmian w projektach; informacje o uwarunkowaniach niezbędnych do uwzględnienia w procesie opracowywania aktów prawnych; propozycja harmonogramu prac prowadzonych w ZPKWZ; ustalenie terminów do przedstawienia kolejnych etapów opracowań.