Rada ParkówDnia 28.10.2016 r. w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie, odbyło się posiedzenie Rady Zespołu Parków Krajobrazowych, która działa przy Dyrektorze Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego. Przybyłych członków Rady przywitała p.o. Dyrektora ZPKWL pani Alina Jągowska.

Posiedzeniu przewodniczył pan prof. dr hab. Leszek Jerzak – Zastępca Przewodniczącego Rady Zespołu Parków. Obradowano  m.in. na temat realizacji działalności statutowej Zespołu Parków naszego województwa w b.r., w zakresie ochrony przyrody, edukacji, turystyki i rekreacji. Omówione zostały również zagadnienia  związane z promocją parków krajobrazowych oraz pozyskiwaniem środków na realizację zadań i projektów.

Rada Parków

Rada Parków