7 czerwca 2015 roku odbyły się XXII TARGI ROLNICZE AGRO-TARG w Kalsku, objęte Patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego Pani Elżbiety Polak. Organizatorem tego wydarzenia był Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku. Targi, jak co roku, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających.

Oficjalnego, uroczystego otwarcia dokonali: Stanisław Tomczyszyn - Wicemarszałek Województwa Lubuskiego, Jan Świrepo – Wicewojewoda Lubuski, Stanisław Myśliwiec - przedstawiciel Lubuskiej Izby Rolniczej oraz Zbigniew Żywień - Dyrektor Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Naszą jednostkę reprezentowała Pani Danuta Szewczyk – Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego.

Podczas Targów, pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, promowali walory przyrodniczo-turystyczne parków krajobrazowych. Na stoisku ZPKWL można było uzyskać informacje i materiały niezbędne dla każdego pieszego i rowerowego turysty oraz pogłębić wiedzę o przyrodzie i jej bogactwie. Zwiedzający mogli zaopatrzyć się w różne materiały promujące lubuskie parki krajobrazowe, m.in.: mapy, foldery, broszury, widokówki i inne informatory przyrodnicze. Wśród dzieci największą atrakcję stanowiły obserwacje przy użyciu binokularu.

Stoisko Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego cieszyło się dużym powodzeniem. Odwiedziła go znaczna ilość osób, która przejawiała wyraźne zainteresowanie bogactwem przyrodniczym i atrakcjami turystycznymi parków. Bardzo chętnie pobierano materiały promocyjne, szczególnie mapy i widokówki prezentujące piękno przyrody parków krajobrazowych naszego województwa.