Spotkanie5Dnia 09.12.2014r. w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie odbyło się spotkanie podsumowujące przebieg projektu „Przełamywanie granic za pomocą nowych mediów”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszenia EcoReg Wolfgang Roth, Katherine Roth oraz przedstawiciel Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Drei Eichen dr Charlotte Bergmann. W spotkaniu uczestniczyła również Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Pszczewie Halina Banaszkiewicz oraz nauczyciel Pani Małgorzata Schubert. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego reprezentowany był przez Panią Dyrektor Danutę Szewczyk, oraz pracowników terenowych; Ewę Gąsior-Fryzę, Pawła Cieniucha, Pawła Jankowskiego, Jakuba Stawiarskiego.

W trakcie spotkania omówione zostały kwestie dotyczące dotychczasowych osiągnięć obecnego projektu. Współpraca układała się bardzo dobrze, dlatego postanowiono o dalszej kontynuowaniu wspólnych działań w kolejnych latach. Jest to bardzo dobra wiadomość dla młodych przyrodników, gdyż ich wiedza będzie mogła być poszerzana zarówno przez polskich specjalistów ds. ochrony przyrody jak i niemieckich. 

 

Spotkanie1
Spotkanie2
Spotkanie3
Spotkanie4
Spotkanie5
Spotkanie8
Spotkanie9