ogród 2Zakończyły się prace związane z realizacją projektu pn. „Ogród dydaktyczny przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie”. W ramach zadania wybrukowano 240 m2 ścieżki, przy której zamontowano 3 tablice dydaktyczne, oraz 3 gry zachęcające do czynnego poznawania przyrody. Posadzono również drzewa, krzewy i byliny, które opisane zostały za pomocą tabliczek z nazwami gatunkowymi.

Działanie jest kontynuacją i poszerzeniem istniejącego na terenie OEP ogrodu dendrologicznego, pozwoliło ono na uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć przyrodniczych.

logo funduszu kopia

Projekt dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

 

ogród_1
ogród_2
ogród_3
ogród_4
ogród_5
ogród_6
ogród_7
ogród_8
ogród_9
ogród_10
ogród_11