Trwają prace związane z realizacją projektu pn. „Ogród dydaktyczny przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie”. W ramach zadania przewidziano wybudowanie utwardzonej ścieżki, przy której zamontowane zostaną 3 tablice dydaktyczne, oraz 3 gry zachęcające do czynnego poznawania przyrody.

Dodatkowo wzdłuż całej ścieżki posadzone zostaną drzewa, krzewy oraz byliny. Wybrane gatunki roślin opisane zostaną tabliczkami gatunkowymi, które ułatwią odwiedzającym ich rozpoznawanie. Zaplanowane działanie jest kontynuacją i poszerzeniem istniejącego już na terenie OEP ogrodu dendrologicznego, jego realizacja przyczyni się do wzbogacenia oferty dydaktycznej ośrodka.

logo funduszu kopia

 

Projekt dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

 

P1070771
P1070771
P1070773
P1070773
P1070776
P1070776
P1070777
P1070777
P1070779
P1070779
P1070839
P1070839