P1040288

W Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie, na terenie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego realizowany jest projekt pod nazwą: „Wzbogacenie infrastruktury Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie ukierunkowane na promowanie ochrony przyrody w warunkach zrównoważonego rozwoju”.

W ramach projektu, dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, budowana jest drewniana wiata z paleniskiem. Dzięki temu, zajęcia edukacyjne realizowane w Ośrodku, będą mogły być realizowane i podsumowywane przy ognisku, bez względu na warunki atmosferyczne.