IMG 877914 maja 2019 roku w Krzesińskim Parku Krajobrazowym przeprowadzono prace związane z ochroną czynną dedykowaną głównie dla modraszka telejusa. Prace ochronne dla tego gatunku polegały na wykoszeniu trawy na odcinkach wału przeciwpowodziowego Odry, na których ten motyl występuje.

Wykoszenie traw w tym miejscu ma dwa cele: pierwszym jest ułatwienie wzrostu krwiściągu lekarskiego, który jest rośliną żywicielską dla obu gatunków oraz miejscem składania jaj. Drugim ważnym aspektem jest doświetlenie i dogrzanie mrowisk mrówek z rodziny wścieklic, w których gąsienice tych motyli spędzają zimę i przechodzą przepoczwarzenie.

Regularne coroczne koszenie tych samych odcinków wału przeciwpowodziowego powinno wpłynąć szczególnie korzystnie na wzrost populacji modraszka telejusa, który na terenie Krzesińskiego Parku Krajobrazowego osiąga północną granicę zasięgu gatunku w Polsce. Ten rzadki gatunek motyla dziennego znany jest w naszym województwie tylko z 5 stanowisk, dlatego tak ważne jest utrzymanie naszej rodzimej bioróżnorodności w dobrej kondycji.

Dzięki prowadzonej ochronie czynnej od 2016 r. populacja modraszka telejusa na terenie Krzesińskiego Parku Krajobrazowego, powoli ale systematycznie wzrasta. Ten fakt cieszy i jednocześnie utwierdza w przekonaniu, że prowadzone działania mają sens i służą ochronie rodzimej przyrody.

 

IMG_8775
IMG_8775
IMG_8778
IMG_8778
IMG_8779
IMG_8779
IMG_8791
IMG_8791
IMG_8793
IMG_8793