8 czerwca 2013r. na terenie Krzesińskiego Parku Krajobrazowego, odbyła się jubileuszowa X rocznica powstania Muzeum „Bociana Białego” w Kłopocie, uwieczniona festynem z okazji Święta Bociana Białego.

Festyn rozpoczął się od oficjalnego otwarcia przez założyciela Muzeum Bociana Białego Pana prof. Leszka Jerzaka - prezesa Zarządu Okręgowego Ligi Ochrony Przyrody w Zielonej Górze, inicjatora tego punktu muzealnego w Kłopocie.

Pan prof. Leszek Jerzak podziękował za przybycie gościom i dobrą współpracę przedstawicielom instytucji: Pani Ewie Nowak – sołtysowi wsi Kłopot, Panu Dariuszowi Kuczyńskiemu - sekretarzowi gminy Cybinka, Pani Danucie Szewczyk - dyrektorowi Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego oraz Panu Bartłomiejowi Lenartowi - zastępcy nadleśniczego Cybinki.

Święto było okazją do poszerzenia wiedzy o bocianie białym oraz miejscem, w którym można było miło spędzić czas obserwując otaczającą przyrodę.

Festyn zorganizowany został przez Ligę Ochrony Przyrody w Zielonej Górze przy współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, Sołectwem Kłopotu oraz Gminą Cybinka.

Jak corocznie, głównym celem tego wydarzenia jest promocja bocianich wiosek oraz zwrócenie szczególnej uwagi na ochronę jego siedlisk, jak również wartości przyrodniczych i walorów krajobrazowych  Krzesińskiego Parku Krajobrazowego.

Pani Edyta Róż oraz Pan Krzysztof Gajda - pracownicy Krzesińskiego Parku Krajobrazowego wzięli czynny udział w Święcie. Na stoisku Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego nie zabrakło różnego rodzaju materiałów promujących nie tylko Krzesiński Park Krajobrazowy, ale także pozostałe parki krajobrazowe województwa lubuskiego. Goście i liczne grupy dzieci były także zachęcane do udziału w grach i zabawach edukacyjnych. Stoisko Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego cieszyło się dużym zainteresowaniem. Festyn przebiegł w miłej atmosferze i słonecznej pogodzie.

f3