124 czerwca 2017 r. w miejscowości Kłopot na terenie Krzesińskiego Parku Krajobrazowego przy Muzeum Bociana Białego odbył się festyn z okazji Święta Bociana Białego. Corocznym organizatorem tego przedsięwzięcia jest Sołectwo Kłopot, Gmina Cybinka oraz Liga Ochrony Przyrody w Zielonej Górze.

Święto było okazją do poszerzenia wiedzy poprzez gry i zabawy o bocianie białym, jego biotopie oraz miejscem, gdzie można było miło spędzić czas obserwując bogactwo otaczającej przyrody Krzesińskiego Parku Krajobrazowego.

Jak corocznie, głównym celem tego wydarzenia jest promocja bocianich wiosek oraz zwrócenie szczególnej uwagi na ochronę jego siedlisk, jak również wartości przyrodniczych i walorów krajobrazowych Krzesińskiego Parku Krajobrazowego.

Na stoisku Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego nie zabrakło różnego rodzaju materiałów promujących nie tylko Krzesiński Park Krajobrazowy, ale także pozostałe parki krajobrazowe województwa lubuskiego. Dużą atrakcją były nowe tablice edukacyjne dla dzieci, których zakup dofinansowano z WFOŚiGW w Zielonej Górze. Festyn przebiegał w miłej atmosferze, a stoisko Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego cieszyło się dużym zainteresowaniem.

logo funduszProjekt dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

 

1
1
2
2
3
3
4
4