DSC 3736

Wczesną wiosną służby Łagowsko-Sulęcińskiego, Barlinecko-Gorzowskiego oraz Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego przy współpracy z Nadleśnictwem Bytnica, przeprowadziły prace z zakresu ochrony czynnej ptaków z rzędu wróblowate. Działanie realizowane były w dwóch turach, na terenie Gryżyńskiego Paku Krajobrazowego, wokół miejscowości Grabin, tam gdzie z zabudową styka się otwarty teren.

Miejscowość wybrano nieprzypadkowo. Pod uwagę brano kilka aspektów środowiskowych, takich jak obecność w bezpośrednim sąsiedztwie, pól i łąk, krzewów, zwartego kompleksu leśnego. Takie odpowiednie miejsce udało się znaleźć na północ od wsi. Wytypowane siedlisko pozwoliło na rozwieszenie budek lęgowych na ścianie lasu.

Liczebność populacji wróblowatych w Polsce sukcesywnie spada, wynika to z wieloletnich badań, prowadzonych poprzez monitorowanie pospolitych ptaków lęgowych. Zmiany te zaobserwowano na terenie całego kraju, w tym również na obszarze województwa lubuskiego. Aby zapobiec dalszym, niekorzystnym zmianom, pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego wyszli z inicjatywą czynnej ochrony ptaków wróblowatych, poprzez wywieszenie budek lęgowych, typu A1 przeznaczonych, głównie dla najmniejszych dziuplaków gniazdujących w Polsce takich jak: sikorka modraszka, sikorka sosnówka, sikorka czubatka i muchołówka żałobna. Podjęte działania ochronne, mogą pozytywnie wpłynąć na lokalne populacje w Gryżyńskim Parku Krajobrazowym.

Wraz z wywieszeniem budek kończy się pewien etap ochrony czynnej, a zaczyna kolejny. W następnych latach sprawdzana będzie liczba zajętych budek, efekt lęgowy i zmiany w otaczającym je środowisku. Dopiero na takiej podstawie będzie można ocenić na ile człowiek jest w stanie zrekompensować niekorzystne zmiany w środowisku, w odniesieniu do tak małych, mieszkańców parku.

 

DSC_3736
DSC_3744
DSC_3747
DSC_3750