Ptaków było ponad 30 osobników wraz z  dwoma gatunkami czapli (czapla siwa - Ardea cinerea i czapla biała - Egretta alba) stworzyły bardzo niezwykłe i widowiskowe zdarzenie jak na wczesny okres miesiąca sierpnia. Spostrzeżenie tych ptaków tak wcześnie na przelotach nasuwa nam bowiem pewne pytanie - czyżby jesień miała przyjść do nas wcześniej ? Może zatem warto wykorzystać lato póki jeszcze trwa. 

bocian czarny