Posiedzeniu przewodniczył pan prof. dr hab. Leszek Jerzak – Zastępca Przewodniczącego Rady Zespołu Parków. Obradowano  m.in. na temat realizacji działalności statutowej Zespołu Parków naszego województwa w b.r., w zakresie ochrony przyrody, edukacji, turystyki i rekreacji. Omówione zostały również zagadnienia  związane z promocją parków krajobrazowych oraz pozyskiwaniem środków na realizację zadań i projektów.

Rada Parków

Rada Parków