Celem spotkania było wspólne omówienie poszczególnych elementów potencjalnego projektu, kwestii podziału ról, planowanych działań oraz dalszej współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Celem nadrzędnym planowanego projektu są realizacje działań w zakresie ochrony przyrody, edukacji ekologicznej oraz rozwoju turystyki.

Kolejne spotkanie konsultacyjne w powyższym projekcie odbędzie się 11 marca 2016 w Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie, gdzie zostaną podjęte ostateczne decyzje o całokształcie projektu. 

 

 

1
2
4
5
10