W dniu 9 sierpnia 2014 r. w Przyborowie nad Kanałem Szerswieto ryby 2014 39okim w gminie Słońsk odbyło się „Święto Ryby - międzynarodowe spotkanie w Chyży Rybackiej - Przyborów 2014”. Jak co roku, program imprezy obejmował między innymi zawody wędkarskie, konkurs potraw, zawody strzeleckie, spływ kajakami, regaty „smoczych łodzi” oraz prezentacje dorobku licznych instytucji, w tym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego.

Uroczystość zaszczycili swą obecnością tacy goście jak: Wice-Marszałek Województwa Lubuskiego - Pan Maciej Szykuła, Wice-Dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty” – Pan Roman Skudynowski, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. - Pan Jan Rydzanicz, Starosta Sulęciński - Pan Dariusz Ejchart, Burmistrz Sulęcina - Pan Michał Deptuch, oraz przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień, Straży Pożarnej i lokalnych Towarzystw. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego reprezentowała Pani Danuta Szewczyk - dyrektor.

Wśród wielu atrakcji spotkania można było zapoznać się ze sprzętem wojskowym i prezentacją ćwiczeń wojskowych przy obsłudze działa, sprzętem wykorzystywanym przez straż pożarną, sprzętem turystycznym i rekreacyjnym.

Na stoisku Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego nie zabrakło publikacji dotyczących ochrony przyrody, walorów przyrodniczych, turystycznych i kulturowych oraz można było uzyskać dużo ciekawych informacji od pracowników Służby Parków Krajobrazowych. Na dzieci czekał Kącik Młodego Naukowca, w którym była okazja nauczenia się rozpoznawania rodzimych gatunków gadów, zwłaszcza węży oraz zasad działania i obsługi sprzętu optycznego. Po krótkim szkoleniu dzieci miały okazję zasiąść do binokularu i na podstawie zdobytych wiadomości spróbować rozpoznać gatunek węża na fragmencie wylinki. Dorosłych interesowały przede wszystkim informacje o miejscach atrakcyjnych przyrodniczo, oraz folderki i mapy do celów turystyczno-poznawczych.

Zarówno pogoda jak i liczni uczestnicy dopisali na spotkaniu, liczymy zatem na podobne zainteresowanie w przyszłym roku.

 

 

063
163
304
305
306
339
345
350
361

 


 

swieto_ryby_2014_39
Święto_Ryby_1
Święto_Ryby_2
Święto_Ryby_3
Święto_Ryby_4
Święto_Ryby_5
Święto_Ryby_6
Święto_Ryby_7
Święto_Ryby_8
Święto_Ryby_9
Święto_Ryby_10
Święto_Ryby_11
Święto_Ryby_12
Święto_Ryby_13
Święto_Ryby_14
Święto_Ryby_15
Święto_Ryby_16
Święto_Ryby_17
Święto_Ryby_18
Święto_Ryby_19
Święto_Ryby_20
Święto_Ryby_21
Święto_Ryby_22
Święto_Ryby_23
Święto_Ryby_24
Święto_Ryby_25
Święto_Ryby_26
Święto_Ryby_27
Święto_Ryby_28
Święto_Ryby_29
Święto_Ryby_30
Święto_Ryby_31
Święto_Ryby_32
Święto_Ryby_33
Święto_Ryby_34
Święto_Ryby_35
Święto_Ryby_36
Święto_Ryby_37
Święto_Ryby_38
Święto_Ryby_39
Święto_Ryby_40
Święto_Ryby_41
Święto_Ryby_42
Święto_Ryby_43
Święto_Ryby_44
Święto_Ryby_45
Święto_Ryby_46
Święto_Ryby_47
Święto_Ryby_48
Święto_Ryby_49