Rozpoczęły się prace związane z realizacją projektu pn.: „Ogród zmysłów przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie”. W ramach zadania przewidziano wybudowanie utwardzonej ścieżki o pow. ok. 100 m2, przy której zamontowane zostaną gry i tablice dydaktyczne w łącznej ilości 8 sztuk, zachęcające do czynnego poznawania przyrody. Zakupione zostaną również ławostoły (4 szt.) oraz ławostoły zadaszone (2 szt.), które umożliwią prowadzenie zajęć dydaktycznych w plenerze.

Dodatkowo posadzone zostaną drzewa, krzewy oraz byliny, rodzimych gatunków miododajnych i owocowych.  Zaplanowane działanie jest kontynuacją i poszerzeniem istniejącego już na terenie OEP ogrodu dydaktycznego, a jego realizacja przyczyni się do wzbogacenia oferty edukacyjnej ośrodka.

Projekt realizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.logo_wfoś-białe_tło.jpg