podgrzybek tęgoskórowyW dniu 21.09.2012r., podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych na ścieżce przyrodniczej „Pawski Ług” pracownicy parku natknęli się na obfite stanowisko chronionego gatunku grzyba – podgrzybka tęgoskórowego Xerocomus parasiticus.

Czarka austriackaW dniu 16.04.2012r. podczas wspólnej lustracji terenowej pracowników parku oraz pracownika Urzędu Gminy Łagów, dotyczącej wycinki drzew i krzewów w okolicach Łagowa, udokumentowano stanowisko nowego dla Parku gatunku grzyba objętego ochroną ścisłą, czarki austriackiej Sarcoscypha austriaca.

Buławnik czerwonyW dniu 19.06.2012r. pracownicy Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego podczas prowadzenia obserwacji przyrodniczych w północnej części parku pomiędzy górą Bukowiec, a jeziorem Buszno, potwierdzili obecność buławnika czerwonego Cephalanthera rubra.