Dodatkowe

 logotypy UE z flag kolor 800PX

Na terenie Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego w miejscowości Lipy nad jeziorem Lubie znajduje się ośrodek edukacyjny - Leśna Stacja Dydaktyczna, w której ma siedzibę także biuro terenowe Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego „Ujście Warty”.

Budynek został oddany do użytku w 2001, a rok później wybudowana została wiata dydaktyczna z możliwością zorganizowania ogniska i odpoczynku po leśnych wędrówkach. Atrakcyjne położenie Leśnej Stacji Dydaktycznej z dużym podwórzem wyposażonym w rzeźby gadów i płazów, pobliskim jeziorem, lasem oraz torfowiskiem przyciągają na zajęcia edukacyjne m. in. dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych, uczelni wyższych, a także studentów uniwersytetów III wieku i innych miłośników przyrody.

Pracownicy Parku prowadzą edukację opartą o zajęcia w salach dydaktycznych, warsztaty terenowe, akcje, konkursy oraz imprezy promocyjno-edukacyjne. Celem prowadzonej edukacji przyrodniczej jest kształtowanie już od najmłodszych lat właściwych postaw człowieka wobec przyrody, uczenie współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, ukazanie różnorodności biologicznej Parku, wartości kulturowych i historycznych regionu, a także zrozumienia działań mających na celu jego ochronę. Na miejscu, w czasie zajęć, uczestnicy korzystają z różnego rodzaju sprzętu tj.: lupy, lornetki, kompasy, GPSy. Uczą się posługiwać atlasami do oznaczania roślin i zwierząt, zaglądają do albumów i Czerwonej Księgi. Z radością grają w liczne gry edukacyjne. Podczas edukacji można z bliska zobaczyć jak wyglądają wylinki, muszle, gniazda, torfowce, poroża, wypluwki, czaszki, kości oraz inne eksponaty.

W 2019 roku, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego uzyskał dofinansowanie na realizacje zadania pt. „Termomodernizacja Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach”, Nr projektu RPLB.03.02.01-08-0013/18, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w  zakresie Osi Priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.2. „Efektywność energetyczna”, Poddziałania 3.2.1 „Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT”.

Wartość projektu wynosi 291 924,55 zł, wartość dofinansowania Funduszy Europejskich wynosi 199 959,95 zł. Celem głównym zadania jest zmniejszenie poziomu energochłonności obiektu Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach. Natomiast celem szczegółowym projektu jest odpowiednie wykorzystanie systemu grzewczego, dostosowanie budynku do wymogów związanych z wartością współczynnika przenikania ciepła, zapewnienie właściwej efektywności i sprawności systemu grzewczego oraz właściwe wyposażenie techniczne budynku.

 Realizowane zadanie polegać będzie na  przeprowadzeniu kompleksowej modernizacji energetycznej wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach. W ramach projektu zrealizowane zostaną prace termomodernizacyjne polegające na: dociepleniu ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, modernizacji wentylacji, wymianie oświetlenia na energooszczędne LED oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii – w postaci montażu instalacji fotowoltaicznej. Powyższe prace zostaną wykonywane  od II do IV kwartału 2020 roku.

Przeprowadzenie termomodernizacji Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach przyczyni się do: zmniejszenia zużycia oraz strat energii cieplnej i elektrycznej, ograniczenie kosztów ogrzewania i oświetlenia budynku. Poprawi warunki pobytu użytkowników korzystających z obiektu i warunki pracy pracowników oraz zmniejszy emisję szkodliwych zanieczyszczeń gazowych i pyłów do atmosfery.

 logotypy UE z flag kolor 800PX 

Nocleg w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie dla zorganizowanych grup, połączony z edukacją ekologiczną

W związku z  panującą w kraju sytuacją epidemiologiczną miejsca noclegowe w OEP nieczynne będą do 5 czerwca 2021 r.

Budynek Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie oferuje łącznie 16 miejsc noclegowych. Zanocować można w pięciu pokojach ( 1 pokój 3 osobowy, 2 połączone pokoje przeznaczone dla 5 osób, 2 połączone pokoje przeznaczone dla 4 osób), przy których znajdują się łazienki, oraz wspólne zaplecze kuchenne. W ofercie wynajmu dostępny jest również samodzielny apartament składający się z salonu, sypialni, kuchni oraz łazienki, przeznaczony dla 4 osób. Nowością jest ścieżka edukacyjna zlokalizowana za budynkiem OEP, przy której zamontowane są tablice dydaktyczne, gry, skocznia dla dzieci oraz posadzone zostały rośliny nektarodajne.
Ośrodek położony jest z dala od zabudowań nad malowniczym jeziorem Szarcz, stanowiąc idealne miejsce do wypoczynku dla osób ceniących ciszę i spokój przez cały rok.


CENNIK
WYNAJEM SALI Dorośli 70 zł/h, dzieci 35 zł/h
OGNISKO 50 zł/h
WYNAJEM POKOI Dorośli: 60 zł/osobę
Dzieci: - do 3 lat: bezpłatnie,
dzieci powyżej 3 lat, młodzież, studenci do 26 lat (za okazaniem legitymacji) 30 zł/osobę
(samodzielnie może wynajmować tylko osoba pełnoletnia)
APARTAMENT (salon, sypialnia, kuchnia, łazienka) Dorośli 200 zł/doba
Młodzież, studenci do 26 lat (za okazaniem legitymacji) 120 zł/dobę
(samodzielnie może wynajmować tylko osoba pełnoletnia)

Zdjęcia  pokoi:
P1070164
P1070219
P1070220
P1070223
P1070224
P1070225
pazienka_1
pazienka_2
pazienka_3
_DSC8669
_DSC8672
_DSC8675

W budynku Ośrodka przez cały rok można uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych prowadzonych dla grup zorganizowanych w kilku salach:

- konferencyjnej (max 50 miejsc siedzących),

- ekspozycyjno-dydaktycznej (25 miejsc siedzących),

- pracowni biologiczno-chemicznej (15 stanowisk).

W sali ekspozycyjnej odwiedzający Ośrodek mogą obejrzeć wystawy o tematyce przyrodniczej, a dzieci poznawać treści przyrodnicze bawiąc się planszami i tablicami edukacyjnymi.

 

 

P1070821
P1070828
P1070829
P1070831
P1070833
P1070834
P1070838
P1070843
P1070846
P1070848
P1070850
P1070852

 

Dla grup zorganizowanych pracownicy Pszczewskiego Parku Krajobrazowego prowadzą zajęcia terenowe. Miłośnicy przyrody odkryją też wiele ciekawych miejsc w najbliższym otoczeniu Ośrodka m.in.: ogród dendrologiczny. Na terenie Ośrodka znajduje się także zadaszone miejsce na ognisko (wiata drewniana) oraz parking dla gości.

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego Ośrodka!

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski
  2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@zpkwl.gorzow.pl
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
  4. Zakres przetwarzanych danych: przetwarzamy następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa podmiotu gospodarczego, NIP, nr. konta bankowego), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej), dane korespondencyjne (adres siedziby), dane niezbędne do realizacji podpisanych umów, zamówień,
  5. Cele i podstawa przetwarzania:

   Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:

   • Wewnętrzne cele administracyjne, wynikające z naszej działalności, prowadzenie korespondencji, itp.
   • Cele archiwalne
   • Rozliczenie umów, faktur, itp.
   • Zbiór danych osobowych uczestników konkursów, zajęć edukacyjnych, szkoleń
   • Wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym oraz pozostałe cele wynikające ze statutu ZPKWL
  6. Dane osobowe przechowywane będą jedynie przez okres konieczny do realizacji celu, w którym zostały pozyskane, okres objęty udzieloną zgodą oraz okres przewidziany przepisami kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego
  7. Każdy posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  8. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zadania