Gościmy

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

   

Imieniny obchodzą

Dzisiaj jest: 17 Luty 2020    |    Imieniny obchodzą: Zbigniew, Julian, Łukasz
   

Wyszukaj

   

Pszczewski Park Krajobrazowy

Nawigacja

Park w pigułce

Powierzchnia Parku: ok. 9 720 ha (brak otuliny)

Rok utworzenia: 1986

Gminy w obrębie Parku: Pszczew, Trzciel, Przytoczna, Międzyrzecz

Park leży w obrębie atrakcyjnych krajobrazowo Pojezierzy: Lubuskiego i Wielkopolskiego. Park obejmuje  rynnę polodowcową, wypełnioną wodami jezior oraz część doliny rzeki Obry. Jego krajobraz cechuje różnorodność form rzeźby terenu, takich jak rynny jeziorne, doliny rzeczne, wały ozowe, pagórki morenowe oraz równiny sandrowe. W Parku znajduje się ponad 30 jezior o pow. powyżej 10 ha, położonych w niewielkiej odległości od siebie, układających się w ciąg biegnący z północnego zachodu na południowy wschód (wody zajmują ponad 13 % powierzchni Parku). Do największych z nich należą: jezioro Lubikowskie (315 ha), będące jednocześnie najgłębszym z jezior w Parku (35,5 m), jezioro Chłop (227 ha), jezioro Wielkie (202,50 ha) oraz jezioro Szarcz Duży (163,50 ha). Obfitość wód decyduje o bogatej ichtiofaunie. Stwierdzono tu występowanie 30 gatunków ryb, m.in.: bolenia, kozę i piskorza. Liczne jeziora stanowią ulubione miejsca wędkarskich wycieczek.

W odniesieniu do płazów i gadów, dotąd rozpoznano w Parku 13 gatunków płazów i 7 gatunków gadów i jest to prawdopodobnie lista zamknięta, ponieważ jest to pełen zestaw gatunków obszarów niżu. Na terenie Parku znanych jest wiele historycznych stanowisk żółwia błotnego. Prawdopodobnie istnieje jeszcze kilka, na których zwierzę to jest obecne.

Lasy zajmują ok. 68 % powierzchni Parku. Przeważają zbiorowiska boru suchego i świeżego. W drzewostanie dominuje sosna, której udział wynosi ponad 90%. Domieszki stanowią: dąb, buk, świerk, olcha i brzoza. W tym zróżnicowanym obszarze do chwili obecnej udokumentowano obecność ok. 800 gatunków roślin naczyniowych, 77 gatunków mchów i 9 gatunków wątrobowców. Wśród roślin 8 gatunków objętych jest prawną ochroną ścisłą, a 20 ochroną częściową. Rosną tu takie gatunki jak: rosiczka okrągłolistna, rojnik pospolity, storczyk plamisty. Spośród roślin torfowiskowych na uwagę zasługują: rosiczka okrągłolistna, kłoć wiechowata, wełnianka wąskolistna. W kompleksach leśnych żyją ssaki, których jest aż 52 gatunki i są to m. in.: jeleń, sarna, dzik, borsuk oraz wilk. Występuje tu też kilka gatunków nietoperzy, m.in.: borowiec wielki, borowiaczek, gacek brunatny, karlik malutki, karlik większy i nocek rudy.

W Parku spotkać można ponad 200 gatunków ptaków (z czego ok. 140 to gatunki lęgowe). Należą do nich m.in.: bocian czarny, bąk, bączek, żuraw, gęś gęgawa, płaskonos, głowienka, gągoł, cyraneczka, perkoz rdzawoszyi i kormoran. Wśród zagrożonych ptaków drapieżnych występują: bielik, kania czarna i ruda, kobuz, orlik krzykliwy, trzmielojad.

Trzy istniejące w Parku rezerwaty przyrody chronią rzadko spotykaną roślinność oraz  miejsce przebywania i lęgów ptaków, są to rezerwaty: „Jeziora Gołyńskie”, „Jezioro Wielkie”, „Dąbrowa na Wyspie”. Dodatkowo na terenie Parku zlokalizowanych jest 6 użytków ekologicznych oraz wiele pomników przyrody, do których należą głównie wiekowe dęby i lipy. Dzięki różnorodnym atrakcjom Park jest popularnym miejscem turystyki i wypoczynku.

Osobnym walorem Parku jest jego bogata historia i kultura. Pszczew to miejscowość, o której wzmianki pochodzą z XIII wieku. Prace wykopaliskowe i znaleziska archeologiczne, prowadzone na półwyspie Katarzyna, dowodzą, że już w IX stuleciu, w dawnym Pszczewie wzniesiono grody obronne i osadę hutniczą. Odwiedzić tu można muzeum regionalne „Dom Szewca”, późnorenesansowy kościół Św. Marii Magdaleny zbudowany w latach 1632-1654, z cennym obrazem Matki Boskiej wśród Aniołów z 1630 r. oraz barokową plebanię z XVIII w.  W krajobrazie Parku odnaleźć można też wiele malowniczych kapliczek przydrożnych.

   
   
   

Aktualności  

   
© Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
facebook_page_plugin

 ZAPOZNAJ SIĘ Z POLITYKĄ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH