Nawigacja

Inne formy ochrony przyrody
Rezerwaty przyrody na terenie Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego:
 • Rezerwat "Nad Jeziorem Trześniowskim" - został utworzony w 1965 roku. Jest to rezerwat częściowy, typu leśnego, jego powierzchnia wynosi 49,7 ha. Podstawowym celem jego powołania jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych fragmentu lasu bukowego naturalnego pochodzenia, z domieszką innych drzew. Rezerwat położony jest na zachodnim brzegu Jeziora Trześniowskiego (Ciecz), jego południowa część przylega bezpośrednio do miejscowości Łagów. Bliskość centrum turystycznego sprawia, że jest to najchętniej odwiedzany przez turystów rezerwat w Parku. Można tu zobaczyć wspaniałą polodowcową rzeźbę terenu: liczne głębokie rozcięcia erozyjne i brzegi rynny
 • Rezerwat "Buczyna Łagowska" - utworzono w 1968r. dla zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych fragmentu lasu bukowego na krańcu jego naturalnego zasięgu. Jest to rezerwat typu leśnego. Jego powierzchnia wynosi 116, 6 ha. Głównym przedmiotem ochrony jest tu buczyna. Średnia wieku drzew wynosi 130 lat.
 • Rezerwat "Pawski Ług" - został powołany w 1970 roku dla zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnych zbiorowisk roślinności bagiennej i torfowiskowej. Początkowo jego powierzchnia była niewielka, zaledwie 3, 67 ha i obejmowała torfowisko przejściowe z interesującą roślinnością. W 2002 roku rezerwat powiększono do ponad 32 ha, włączając otaczające tereny leśne i niewielkie, zarastające torfowym płem jeziorko.
Pomniki przyrody na terenie Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego

W Łagowsko-Sulęcińskim Parku Krajobrazowym szczególnej ochronie poddane są również pojedyncze obiekty przyrodnicze. Są to przeważnie wiekowe drzewa o znacznych rozmiarach. Większość z nich znajduje się w Łagowie na terenie parku zamkowego, a część w okolicznych miejscowościach:

 • Lipa drobnolistna Tilia cordata - obwód pnia największego osobnika - 520 cm
 • Dąb szypułkowy Quercus robur - obwód pnia największego osobnika - 435 cm, przy czym w otulinie znajdują się jeszcze większe drzewa
 • Topola biała Populus alba - obwód pnia największego osobnika - 340 cm
 • Klon pospolity Acer platanoides - obwód pnia największego osobnika - 290 cm
 • Świerk pospolity Picea abies - obwód pnia największego osobnika - 270 cm
 • Tulipanowiec amerykański Liriodendron tulipifera - to wyjątkowe drzewo o oryginalnego kształtu liściach pochodzi z Ameryki Północnej (wiek 200 lat, wysokość 22 m, obwód pnia 340 cm)
 • Daglezja zielona Pseudotsuga menziesii - 8 sztuk rosnących w dawnej alejce na terenie oddziału 154 g obręb Sieniawa, nadl. Sulęcin (obwody pni 235-320 cm)
 • Powierzchniowy pomnik przyrody “Cisy Łagowsko-Sulęcińskie”.
Użytki ekologiczne na terenie Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego
 • Użytek ekologiczny “Torfowisko Barcikowo” - to liczące 3,62 ha torfowisko, leżące 1,5 km na zachód od Łagowa. Z rzadkich roślin rosną tu żurawina błotna Oxycoccus quadripetalus i bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata. Są też dwa gatunki wełnianki: pochwowata Eriophorum vaginatum i wąskolistna E. angustifolium. Torfowisko ma charakter przejściowy, tzn. oprócz wody opadowej, zasilane jest także przez bardziej zasobne w substancje odżywcze wody podskórne, nie występuje tu więc charakterystyczna dla pobliskiego “Pawskiego Ługu” rosiczka okrągłolistna. Użytek jest też miejscem godowym płazów
Park podlega ochronie w zakresie międzynarodowego prawa ochrony przyrody:

Obszar Natura 2000 PLH080008 "Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie”