RytroW dniu 22.05.2012r. w Rytrze odbył się finał ogólnopolski XI Edycji Konkursu Przyrodniczego „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski", organizowany corocznie w wyniku zawartego porozumienia pomiędzy parkami krajobrazowymi Polski. Koordynatorem i gospodarzem tegorocznego finału (V etapu konkursu) był Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. W finale krajowym wzięła udział młodzież gimnazjalna z całej Polski, która reprezentowała zwycięskie gimnazja z poszczególnych województw.

Zwyciężyła drużyna z Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego, Gimnazjum w Łabowej – województwo małopolskie.

"Nasza" drużyna z Gimnazjum w Cybince (Krzesiński Park Krajobrazowy), reprezentująca Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, zajęła 12 miejsce. 

Udział w finale świadczy o ponadprzeciętnej wiedzy uczestników nie tylko z zakresu znajomości parków krajobrazowych, ale również z przyrody, biologii, fizjologii oraz ochrony środowiska.

Gospodarze, czyli Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, przygotowali mnóstwo atrakcyjnych wycieczek dla gości z całej Polski, dzięki którym młodzież mogła zwiedzić najpiękniejsze miejsca Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

Pobyt młodzieży (wraz z ich opiekunami) na sądeckiej ziemi trwał od 22 do 25 maja.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego co roku przygotowuje młodzież ze szkół leżących na terenie naszych parków, rozbudzając zamiłowanie do przyrody.

Serdecznie zapraszamy do udziału w następnej edycji konkursu, rozpoczynającej się jesienią bieżącego roku!

Rytro

Rytro

Reprezentanci naszego województwa

 

Rytro

Rytro

Rytro