seminariumW dniu 18.10.2012r. w Witnicy odbyło się seminarium na temat „Ochrona ptaków wodno-błotnych na obszarach Natura 2000 - wyniki i perspektywy”. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego został zaproszony do udziału w spotkaniu, podczas którego służby pięciu Parków Narodowych; Biebrzański PN, Słowiński PN, Narwiański PN, PN Ujście Warty i Drawieński PN, przedstawiły dotychczasowe efekty prac terenowych.

Głównym założeniem realizowanego projektu w Parkach jest zwiększenie skuteczności działań ochronnych ptaków wodno-błotnych, między innymi poprzez usuwanie ze środowiska gatunków inwazyjnych, takich jak norka amerykańska. Seminarium było kolejną okazją do zapoznania się z aktualnymi problemami służb ochrony przyrody, oraz z zakresem prowadzonych działań na rzecz ochrony siedlisk i różnorodności biologicznej.

plenerplener1