FotoUrząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wraz ze Stowarzyszeniem Równych Szans oraz przy współpracy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, zrealizował projekt popularyzujący wśród mieszkańców obszarów wiejskich walory przyrodnicze i krajobrazowe województwa lubuskiego oraz żywność wysokiej jakości. Działanie pt.: „Życie w zgodzie z naturą – miłość do przyrody i racjonalne odżywianie”, objęte zostało honorowym patronatem Elżbiety Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego.

W ramach przedsięwzięcia, dla mieszkańców obszarów wiejskich z powiatów: żarskiego, żagańskiego i nowosolskiego, został przeprowadzony konkurs fotograficzny pn: „Skarby przyrody, kultury i tradycji mojej wsi”. Jego podsumowanie, wraz z warsztatami fotograficznymi i żywieniowymi, odbyło się 22.10.2012 r. w Szkole Podstawowej w Złotniku; 25.10.2012 r. w Gimnazjum w Przecławiu oraz 29.10.2012 r. w Gminnym Domu Kultury w Kolsku.

Uroczyste podsumowanie konkursu fotograficznego, odbywającego się w Przecławiu, uświetnili swoją obecnością zaszczytni goście:

Pan Stanisław Tomczyszyn - Członek Zarządu Województwa Lubuskiego

Pan Jan Kosiński - Wójt Gminy Niegosławice 

Pan Henryk Janowicz - Członek Zarządu Powiatu Żagańskiego

Pani Antonina Dec-Krupowicz - Dyrektor Gimnazjum w Przecławiu

Natomiast w miejscowości Kolsko:

Pan Henryk Matysik - Wójt Gminy Kolsko

Pani Agnieszka Liśkiewicz - Przewodnicząca Rady Gminy wraz z radnymi

Pani Renata Lisiewicz - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Kolsku 

Pani Iwona Brzozowska - Dyrektor Gminnego Domu Kultury oraz członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Kolsko

W Złotniku goszczono:

Panią Jadwigę Muńko - Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II

Panią Emilię Klusek - kierownika biblioteki w Złotniku

oraz księdza proboszcza Ireneusza Semkło.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania przybyłym gościom za wspieranie inicjatyw przyrodniczych i prozdrowotnych realizowanych na rzecz mieszkańców województwa lubuskiego oraz wszystkim uczestnikom konkursu za wspaniałe zdjęcia – Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom!

Foto
Zdobywca III miejsca w Złotniku: pan Tadeusz Kowalski
Foto
Zdobywczyni II miejsca w Kolsku: Dorota Adamczak
Foto
Laureatki konkursu w Przecławiu (od lewej): Alicja Skrzypińska (III miejsce), Klaudia Skomoroko (I miejsce) oraz Ewa Sobolewska (II miejsce)
Foto
Zdobywczyni II miejsca w Kolsku Dorota Adamczak oraz zdobywca III miejsca Maciej Smoliński
Foto
Przecław, od lewej: Pani Alina Jągowska -Zastępca Dyrektora ZPKWL; Pan Jan Kosiński - wójt Gminy Niegosławice; Pan Stanisław Tomczyszyn - Członek Zarządu Woj. Lubuskiego; Pan Henryk Janowicz - Członek Zarządu Powiatu Żagańskiego