21 maja 2013 roku w Centrum Konferencyjnym „Daglezja” w Przysieku k/Torunia w województwie kujawsko – pomorskim, odbył się ogólnopolski finał XII Edycji Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Tegorocznym organizatorem tego wydarzenia był Brodnicki Park Krajobrazowy. W finale wzięło udział 130 gimnazjalistów z gmin, leżących na terenie parków krajobrazowych Polski i ich otulin.

Obecni byli również nauczyciele, koordynatorzy konkursu z poszczególnych województw oraz liczni zaproszeni goście z obszaru całego kraju. Celem konkursu było poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i środowiska, doskonalenia umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin, zwierząt, zapoznania z walorami przyrodniczymi i kulturowymi Parków Krajobrazowych Polski oraz wyłonienia talentów i rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej młodzieży.

Wieloletnią tradycją finału tego konkursu jest nagrodzenie finalistów nie tylko nagrodami rzeczowymi, ale i kilkudniowym pobytem wzbogaconym zajęciami edukacyjno – poznawczymi. Pobyt młodzieży i ich opiekunów zaplanowany został w dniach 20 – 24 maja. Pakiet zajęć zorganizowano na terenie miasta Toruń oraz na obszarze Brodnickiego i Górznieńsko – Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, gdzie zlokalizowane są bazy edukacyjno – przyrodnicze.

Zwycięzcą Finału Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” została drużyna z województwa warmińsko – mazurskiego. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego reprezentowali uczniowie z Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Torzymiu (zwycięzcy finału wojewódzkiego) w składzie: Wojciech Łujkowski, Bartosz Mazur, Anna Nowak, Aleksandra Włoczysiak wraz z opiekunem Panią Ireną Pecuch. Nasza drużyna uplasowała się na 10 miejscu. Uczniowie włożyli wiele wkładu w przygotowanie się do konkursu i odczuwali żal, że zabrakło im tylko 1 punktu, aby znaleźć się w wyłonionej  grupie 9 najlepszych drużyn, które to miały dalszą możliwość walki o zwycięstwo. Pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego wspierali młodzież duchowo, zaznaczając, że wiedza, którą zdobyli podczas wszystkich etapów zmagań konkursowych jest bezcenna.

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp., Danuta Szewczyk, składa serdeczne podziękowania drużynie reprezentującej Zespół Parków i nasze województwo lubuskie, za pracę i trud włożony w zdobywanie i poszerzanie wiedzy o Parkach Krajobrazowych Polski oraz Pani Irenie Pecuch za zaangażowanie i wkład w przygotowanie na wysokim poziomie wiedzy uczestników do konkursu.

Jesteśmy bardzo dumni z naszej młodzieży i żywimy nadzieję, że zasiane w nich zamiłowanie do przyrody, pozostanie w ich sercach na zawsze.

Otwarcie konkursuGimnazjaliści z Torzymia4_wreczanie_dyplomow_i_nagrod15_wreczanie_dyplomow_i_nagrod26_wreczanie_dyplomow_i_nagrod37_wreczanie_dyplomow_i_nagrod48_zwiedzanie_Torunia9_na_rynku_w_Toruniu10_ruiny_zamku_krzyzackiego11_DYPLOM12_DYPLOM2