Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego zrealizował projekt pn. Ochrona czynna bociana białego w Parku Krajobrazowym „Ujście Warty”. Projekt polegał na monitorowaniu lęgów bociana białego dzięki dronowi celem uzyskania informacji o efekcie lęgowym oraz danych o zaśmieceniu gniazd.

Gniazda te były czyszczone dzięki wynajęciu podnośnika, a młode bociany białe zostały zaobrączkowane. Dodatkowo część gniazd zostało zredukowanych z uwagi na ryzyko upadku gniazda i wielkie wymiary zagrażające życiu i bezpieczeństwu ludzi i zwierząt.

 

Działanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

 

Prace przy redukowaniu gniazda bociana białego
Prace przy redukowaniu gniazda bociana białego
Prace przy redukowaniu gniazda bociana białego
Lęg bociana białego
Lęg bociana białego
Lęg bociana białego
Obrączkowanie bocianów w PKUW
Obrączkowanie bocianów w PKUW
Obrączkowanie bocianów w PKUW