W ramach Dnia Krajobrazu obchodzonego 20 października przed siedzibą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim powstał skwer edukacyjny. Głównym celem tej inicjatywy jest propagowanie ochrony przyrody w województwie lubuskim oraz wiedzy o drzewach i krzewach, które warto sadzić w przestrzeni publicznej oraz w otoczeniu budynków.

W otwarciu skweru uczestniczyli m.in.: Józef Kruczkowski - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Wojciech Grochala - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Przemysław Jarosik – Dyrektor Technikum Leśnego w Starościnie, Mariusz Herbut - Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, Ewa Rawa - Lubuski Kurator Oświaty, Alina Jągowska - Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, a także nadleśniczowie, samorządowcy i przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń.

Wiosną w centralnej części skweru powstanie także „kwietna łąka” a także kolejne tablice oraz elementy edukacyjne. Tworzenie takich miejsc jest bardzo istotnym działaniem z zakresu ochrony pszczół, motyli oraz innych owadów zapylających rośliny. Ich obecność jest niezbędna dla zrównoważonego funkcjonowania środowiska przyrodniczego oraz ma ogromny wpływ na gospodarkę rolną i sadownictwo. Stworzone przed siedzibą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska miejsce, ma być przykładem nowego spojrzenia na zagospodarowanie terenów miejskich, poprzez sadzenie dużej ilości drzew i krzewów kwitnących, a także innych roślin miododajnych, które zapewniają bogactwo przyrodnicze w naszym otoczeniu i tworzą zdrowy klimat przyjazny dla człowieka.

otwarcie skweru edukacyjnego
otwarcie skweru edukacyjnego (1)
otwarcie skweru edukacyjnego
otwarcie skweru edukacyjnego
otwarcie skweru edukacyjnego (2)
otwarcie skweru edukacyjnego
otwarcie skweru edukacyjnego
otwarcie skweru edukacyjnego (3)
otwarcie skweru edukacyjnego
otwarcie skweru edukacyjnego
otwarcie skweru edukacyjnego (5)
otwarcie skweru edukacyjnego