Tegoroczna edycja warsztatów ED-EK (edukacja ekologiczna), odbyła się w dniach 14-16 września na terenie Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa”.
Warsztaty otworzyli: marszałek Województwa Lubuskiego Pan Stanisław Tomczyszyn, dyrektor Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi Pan Wojciech Kozieja, dyrektor Departamentu Środowiska Pan Artur Malec, dyrektor Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego Pan Jacek Urbański oraz dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego Pani Alina Jągowska. Edukatorzy, będący w służbie parków krajobrazowych Polski spotkali się w Brodach, bogatej historycznie miejscowości. Szkolenie poświęcone było kolorowemu światu motyli dziennych. Uczestnicy zapoznali się z różnymi typami siedlisk, metodyką inwentaryzacji, techniką łapania motyli, oraz sposobem wykorzystania wiedzy o motylach w edukacji przyrodniczej. Druga część szkolenia dotyczyła zagadnień geologicznych oraz unikatowego na skalę kraju Geoparku Łuk Mużakowa.
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego serdecznie dziękuje kolegom z parków za liczne przybycie i świetną atmosferę!
 

 

Działanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

 

ED-EK w ZPKWL
ED-EK w ZPKWL
ED-EK w ZPKWL
ED-EK w ZPKWL
ED-EK w ZPKWL
ED-EK w ZPKWL
ED-EK w ZPKWL
ED-EK w ZPKWL
ED-EK w ZPKWL
ED-EK w ZPKWL