lubuska_turystyka2Piękno oraz bogactwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe parków krajobrazowych województwa lubuskiego powoduje, że są to miejsca chętnie odwiedzane przez turystów. Pobyt i zwiedzanie ułatwiają wytyczone szlaki: piesze, rowerowe, kajakowe, czy też ścieżki edukacyjne.

Pracownicy służby parków krajobrazowych niejednokrotnie oprowadzają po terenie Parku zorganizowane grupy turystów, ukazując im malownicze tereny i ich bioróżnorodność. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego posiada także ośrodek edukacyjny w Pszczewie, przy ul. Szarzeckiej 14, który stanowi bazę noclegową dla osób odwiedzających Pszczewski Park Krajobrazowy.

Z uwagi na istotną rolę, jaką turystyka odgrywa w parkach krajobrazowych, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, w dniu 22.07.2013 r. uczestniczył w spotkaniu poświęconym projektowi założeń Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 r., które odbyło się w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Debatę rozpoczął pan Maciej Szykuła – Wicemarszałek Województwa Lubuskiego. Wzięli w niej udział również lubuscy samorządowcy, przedstawiciele branży turystycznej i hotelarskiej, organizacje pozarządowe, Radni Województwa Lubuskiego oraz pani Jadwiga Błoch - Prezes Lubuskiej Organizacji Turystycznej. W trakcie spotkania konsultacyjnego dokonano, m.in.: diagnozy istniejącej oferty turystycznej województwa lubuskiego, konsultowano wstępne kierunki działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju turystyki w województwie lubuskim oraz przedstawiono listę produktów, wyróżnionych przez Polską Organizację Turystyczną, mianowicie:

- Bunkry i Nietoperze,

- Przystanek Woodstock,

- Weekend w Rzeczpospolitej Ptasiej,

- Noc Nenufarów,

- Lato Muz Wszelakich,

- Winobranie – Święto Wina,

- Wielka Ucieczka – The Great Escape,

- Nadodrzańska Przygoda,

- Lubuski Szlak Wina i Miodu.

Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku - to dokument, który ma na celu motywować i pobudzać podmioty publiczne i prywatne do realizowania zamierzeń rozwojowych w kwestii gospodarki turystycznej w województwie lubuskim. Opracowywany Program, ma bardziej pobudzić rozwój społeczno - gospodarczy województwa lubuskiego, wpłynąć na polepszenie warunków i jakości życia społeczności lokalnych oraz ustalić kierunki działań na przyszłe lata. Jako ostateczny termin opracowania w/w Strategii wyznaczono listopad 2013 roku.

lubuska_turystyka2lubuska_turystyka3