DSC 1779 Copy image big gallery  10 marca 2020 r. w siedzibie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Lubuski Nazaret” w Kęszycy Leśnej koło Międzyrzecza odbyło się inauguracyjne posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody na nową kadencję 2020-2025. Posiedzenie otworzył Pan Józef Kruczkowski-Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.


W czasie posiedzenia wręczone zostały akty powołania nowym członkom Regionalnej Rady Ochrony Przyrody. Obecnie w skład jej wchodzi 28 osób będących przedstawicielami instytucji i organizacji zaangażowanych w ochronę przyrody, w tym m.in.: Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego.
   W trakcie posiedzenia uchwalono regulamin Regionalnej Rady Ochrony Przyrody, a następnie przeprowadzone zostały wybory do prezydium Rady. W wyniku głosowania na przewodniczącego został wybrany Pan prof. dr hab. Leszek Jerzak, zaś na zastępców Pani Alina Jągowska i Pan dr Piotr Grochowski oraz dwóch członków: Pan dr Marek Maciantowicz i Pan Piotr Pietkun.
Podczas obrad Rady poruszano kwestie dotyczące ochrony przyrody, w tym propozycji nowych zarządzeń dla 6 lubuskich rezerwatów przyrody oraz stanu prac związanych ze sporządzaniem planów zadań ochronnych na obszarach Natura 2000.

  Regionalna Rada Ochrony Przyrody jest organem opiniodawczo-doradczym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. Do jej głównych zadań należy m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie ochrony przyrody wydawanych przez Regionalnego Dyrektora, przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody, a także opiniowanie planów rozwoju i strategii wojewódzkich w zakresie ochrony przyrody.

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej: http://gorzow.rdos.gov.pl/regionalna-rada-ochrony-przyrody-w-nowym-skladzie

 

DSC_1779-Copy_image_big_gallery
DSC_1811-Copy_image_big_gallery
DSC_1815-Copy_image_1_big_gallery
DSC_1823-Copy_image_big_gallery
DSC_1840-Copy_news_image_big_gallery
DSC_1843-Copy_image_big_gallery