12W ubiegły weekend służba Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego wraz ze Stowarzyszenie Ochrony Sów SOS Sowy, zrealizowało ochronę czynną puchacza w Lubuskich Parkach Krajobrazowych. Wspólnie zamontowaliśmy dwie platformy lęgowe dla tej rzadkiej i okazałej sowy. Montaż specjalnie przygotowanych sztucznych gniazd na drzewach ma zabezpieczyć lęg przed płoszeniem przez człowieka oraz drapieżnictwem ze strony dzikich ssaków.

Puchacz Bubo bubo jest największą sową Europy i jedną z największych sów na świecie. Dorosły ptak osiąga wagę 2-4 kg, około 60 -70 cm wysokości przy rozpiętość skrzydeł do180 cm.

Puchacz jest gatunkiem zagrożonym, który wymaga ochrony czynnej, przede wszystkim ochrony miejsc gniazdowania. W okresie lęgowym jest bardzo wrażliwy na niepokojenie. Jednym z najistotniejszych zagrożeń tego gatunku jest niekontrolowana i coraz bardziej intensywna eksploracja obszarów leśnych przez człowieka, ale również drapieżnictwo (kuna leśna, szop pracz, dzik). W przypadku braku dogodnych miejsc do gniazdowania, puchacz gniazduje na ziemi.  Stanowi to poważne niebezpieczeństwo, ponieważ w skutek przepłoszenia pary rodzicielskiej i pozostawiania młodych lub jaj bez opieki następuje utrata potomstwa.

Zamontowane na drzewach platformy to drewniane konstrukcje, dostosowane wielkością do wymagań ptaków, zabezpieczone burtami, wypełnione wyściółką z próchna i mchu. 

Serdecznie dziękujemy dla Nadleśnictwa Świebodzin, leśniczego leśnictwa Bukowiec, Sławka Rubachy, Pawła Czechowskiego, Roberta Komorowskiego oraz Michała (arborysty) za pomoc w akcji montażu sztucznych platform gniazdowych dla puchacza.

 

2
4
5
6
7
8
9
11
12