DSC6044Sejmik odbył się 14 listopada 2019 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze. Otwarcia konferencji dokonała Pani prezes Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej LOTUR Jadwiga Błoch, która podsumowała 15 lat działalności LOTUR. Podczas spotkania omawiana była m.in. turystyka przyrodnicza i możliwości jej rozwoju na terenie naszego województwa.

Po części wykładowej odbyła się dyskusja podzielona na dwa panele tematyczne tj. panel klastry w turystyce oraz panel turystyka przyrodnicza i możliwości jej rozwoju, w którym uczestniczył pan Paweł Cieniuch reprezentujący ZPKWL.

Podczas Sejmiku przyznano Lubuską Perłę Turystyczną dla Najlepszego Produktu turystycznego oraz wręczono Lubuskie Perły Turystyczne. Nagrodę za pierwsze miejsce wręczył wicemarszałek Łukasz Porycki, trafiła ona do Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa.

Kolejnym punktem było przyznanie wyróżnienia - odznaki honorowej MSiT „Za zasługi dla Turystyki”, która trafiła do Nadleśnictwa Lipinki za m.in. wybudowanie i udostępnienie do ruchu turystycznego ścieżki geoturystycznej „Dawna Kopalnia Babina”.

Wręczono także medale LOTUR zasłużeni dla lubuskiej turystyki. Na koniec odbyło się podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Lubuską Regionalną Organizacją Turystyczną LOTUR, a Lubuskim Centrum Produktu Regionalnego reprezentowanym przez Dyrektora Pana Jacka Urbańskiego.

 

_DSC6018
_DSC6023
_DSC6041
_DSC6044
_DSC6058
_DSC6064
_DSC6072
_DSC6076
_DSC6105