2Światowy Dzień Środowiska  został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku i obchodzony jest corocznie 5 czerwca w ponad 100 krajach dla przypomnienia głównych haseł konferencji nawołujących do rozwoju cywilizacji w równowadze z rozwojem ekologicznym.

W tym roku także Zespół Parków Krajobrazowych włączył się w obchody tego dnia. W Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach odbyło się spotkanie osób związanych z ochroną przyrody, czyli m. in. z takich instytucji jak: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp., Nadleśnictwa Kłodawa, Strzelce Krajeńskie, Bogdaniec i Barlinek, Ligi Ochrony Przyrody, AWF w Gorzowie Wlkp.

Goście wysłuchali prelekcji o ochronie przyrody prowadzonej przez poszczególne instytucje: ornitolog Michał Bielewicz  mówił o ptakach drapieżnych, w tym ochronie bardzo nielicznego w Polsce rybołowa, o działaniach Lasów Państwowych nadleśniczy Nadleśnictwa Kłodawa Tomasz Kalembkiewicz, natomiast o płochliwym gniewoszu plamistym, ochronie bociana białego i planowanym wydaniu atlasu motyli – Paweł Cieniuch z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego. Spotkanie zakończyło się podpisaniem porozumienia o partnerskiej współpracy na rzecz ochrony przyrody i promocji walorów przyrodniczych województwa lubuskiego pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, a Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego. 

 

1
1
2
2
3
3
_DSC0120
_DSC0120
_DSC0157
_DSC0157
_DSC0162
_DSC0162