DSC 0048Dnia 25.04.2019 w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze, odbyło się seminarium pt.: „Przyroda łagodzi zmiany klimatu - wykorzystanie niebieskiej i zielonej infrastruktury w kontekście adaptacji do zmian klimatu na terenie województwa lubuskiego” organizowanym przez Fundację Ekologiczną „Zielona „Akcja” oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, w którym udział wzięli przedstawiciele różnych instytucji, stowarzyszeń m.in.: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, Departamentu Rozwoju Miasta - Urząd Miasta Zielona Góra, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku, Lubuskiej Izby Rolniczej w Zielonej Górze, Klubu Przyrodników w Świebodzinie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, wójtowie gmin.

            Seminarium otworzyła Pani Alina Jągowska, Dyrektor ZPKWL, przywitała i przedstawiła wszystkich uczestników. Następnie przedstawione zostały prezentacje dotyczące zmian klimatu oraz ich skutków dla sektorów: gospodarka wodna, rolnictwo, leśnictwo, rozwój obszarów wiejskich na poziomie kraju i lubuskiego, wykorzystania potencjału małej retencji i niebieskiej infrastruktury na obszarach wiejskich, dobrych praktyk ochrony terenów podmokłych w aspekcie zmian klimatu oraz działań adaptacyjnych do zmian klimatu poprzez wykorzystanie zielonej infrastruktury. Dyrektor ZPKWL przedstawił prezentację promującą wartości przyrodnicze parków krajobrazowych wchodzących w skład struktury Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego. Przytoczone prezentacje były wprowadzeniem do dyskusji i wymiany informacji na temat działań, jakie podejmują uczestnicy seminarium, w zakresie łagodzenia skutków zmian klimatu w obszarach swojej aktywności.

Skutki zmian klimatu to przede wszystkim wzrost średnich temperatur, wydłużenie występowania okresów suszy, większa ilość intensywnych opadów powodujących podtopienia i powodzie, większa częstotliwość i natężenie silnych wiatrów. Obecnie coraz częściej ekstremalne zjawiska klimatyczne mają wpływ na życie i funkcjonowanie wielu miejscowości i obszarów w Polsce. Środowisko przyrodnicze ma duży naturalny potencjał łagodzenia zmian klimatu, szczególnie zjawisk związanych z suszą, podtopieniami, powodziami. Warto, zatem dbać o tereny tworzące potencjał retencyjny i przeciwwagę dla przebiegających zmian klimatu, ponieważ lokalnie stanowią one naturalny bufor w najbliższym środowisku.

 

DSC_0025
DSC_0025
DSC_0048
DSC_0048
DSC_0073
DSC_0073
DSC_1091
DSC_1091
DSC_1107
DSC_1107