Usuwanie sznurków z gniazdaW ramach powyższego projektu, zakończono działania współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Zadaniami objęto ochronę czynną bociana białego w Parku Krajobrazowym „Ujście Warty” poprzez usunięcie w 11 gniazdach tych ptaków elementów szkodliwych dla przebiegu ich lęgów: sznurków, żyłek wędkarskich, szmat, worków i foli budowlanych.

Dodatkowo 85 młodym osobnikom tego gatunku założono plastikowe i metalowe obrączki, dzięki usłudze z podnośnika koszowego. Skoordynowana ochrona bocianów białych na tym terenie była możliwa dzięki monitoringowi przy pomocy 3 kontroli drona. Dzięki temu, na gniazdach, na których ptaki przystępowały do lęgów, można było określić skalę i stopień ich zanieczyszczenia oraz elementy sukcesu lęgowego. Te czynniki byłyby nie możliwe do oszacowania z kontroli naziemnych.

Dodatkowo, w ramach projektu zakupiono 4 odbiorniki GPS, za pomocą których tworzona jest przyrodnicza baza z obszaru Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego. Dzięki temu udało się zinwentaryzować gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin i Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.

logo funduszu kopia

 

Projekt dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

 

GPS
Usuwanie_sznurków_z_gniazda
Uwalnianie_młodego_bociana_ze_sznurków
Zaobrączkowane_młode_bociany_w_PKUW