Wielkimi krokami zbliża się dzień 20 października 2017 r., w którym to odbędzie się konferencja naukowa, pt.: „Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy – 25 lat”. Obecnie trwają ostatnie przygotowania do tego ważnego wydarzenia, które zorganizowane zostanie w Dankowie (gmina Strzelce Krajeńskie), dzięki środkom Samorządu Województwa Lubuskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Konferencja będzie okazją do podsumowania 25 lat istnienia Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, przedstawienia dorobku naukowego oraz walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i edukacyjnych tego obszaru chronionego. W gronie przedstawicieli władz lokalnych i samorządowych, naukowców, pracowników i regionalnych działaczy na rzecz ochrony przyrody zostaną również poruszone aspekty bieżącej działalności, plany i wizje na przyszłość w zakresie funkcjonowania na tym terenie formy ochrony przyrody, jaką jest park krajobrazowy.

                Bardzo nam miło, że konferencja okazała się ciekawym wydarzeniem przyrodniczo-naukowym, o czym świadczy już zamknięta lista gości.