20170608 1039108 czerwca 2017 roku w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Zespołu Parków Krajobrazowych działające przy Dyrektorze Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego. Przybyłych członków Rady przywitała p.o. Dyrektora ZPKWL pani Alina Jągowska.

Posiedzeniu przewodniczył pan dr Piotr Grochowski. Obradowano  m.in. na temat realizacji działalności statutowej Zespołu Parków naszego województwa w b.r., w zakresie ochrony przyrody, turystyki i rekreacji. Omówione zostały również zagadnienia związane z pozyskiwaniem środków na realizację zadań i projektów oraz promocją zajęć edukacyjnych prowadzonych przez jednostki terenowe ZPKWL.

Posiedzenie zakończyło się uroczystym podpisaniem porozumienia o współpracy pomiędzy Zamiejscowym Wydziałem Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, a Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego. Strony porozumienia współpracować będą w obszarach działania wspólnych dla obu jednostek, a w szczególności poprzez prowadzenie wzajemnej promocji.

 

20170608_103910
20170608_103910
20170608_103926
20170608_103926
20170608_103940
20170608_103940
20170608_132336
20170608_132336