DSC7499W dniu 31 maja 2017 roku w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. (AJP) odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ruch turystyczny w obszarach leśnych i chronionych”, w której po raz trzeci czynny udział wziął Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego.

Wprowadzenie do tematu konferencji przedstawiła dr hab. prof. nadzw. Pani Wanda Staniewska-Zątek, natomiast obradom plenarnym przewodniczyli: dr hab. prof. nadzw. Pan Ludwik Lipnicki (AJP) oraz dr hab. prof. nadzw. Pani Danuta Umiastowska (USz).

W programie konferencji znalazły się następujące tematy prezentacji:

- Lubuskie parki krajobrazowe a rodzaje turystyki – (przedstawiony przez prelegenta ZPKWL);

- Turystyka przyrodnicza na przykładzie Muzeum Bociana Białego w Kłopocie – (UZ),

- Działania Nadleśnictwa Kłodawa podejmowane w celu rozwoju turystyki przyrodniczej – (Nadleśnictwo Kłodawa),

- Duże projekty turystyczne realizowane na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze – (RDLP),

- Turystyka na obszarach leśnych i chronionych zachodniej części Pojezierza Drawskiego – (AJP),

- Wpływ wybranych form rekreacji ruchowej w obszarach leśnych i chronionych na zdrowie i sprawność fizyczną człowieka – (USz),

- Udostępnianie Roztoczańskiego Parku Narodowego dla turystyki na tle rozwoju infrastruktury – (AJP),

- Turystyczna funkcja miasta na przykładzie Gorzowa Wielkopolskiego – (AJP),

- Przyszłość rezerwatów w miastach na przykładzie Poznania i Gorzowa Wielkopolskiego – (AJP),

- Wartości prozdrowotne i rekreacyjne tradycyjnie zbieranej roślinności leśnej oraz grzybów – (AJP),

- Wartość rekreacyjna zbiorników wodnych w koncepcji świadczeń ekosystemów. Przykład Jeziora Wapieńskiego – (UAM),

- Antropopresja w Zespole Parków Krajobrazowych: Chełmskiego i Nadwiślańskiego na przykładzie wybranych obszarów testowych – (UAM),

- Tajny klient w rzeczywistości gorzowskich biur podróży – (AJP).

Wszyscy uczestnicy zgodnie uznali konferencję za bardzo udaną.

Bardzo dziękujemy Organizatorom za zaproszenie do udziału w obradach plenarnych.

 

_DSC7490
_DSC7490
_DSC7499
_DSC7499
_DSC7502
_DSC7502
_DSC7503
_DSC7503
_DSC7506
_DSC7506
_DSC7508
_DSC7508
_DSC7509
_DSC7509
_DSC7515
_DSC7515