Poczdam 1Władze Ministerstwa Środowiska Landu Brandenburgia, za pośrednictwem Pani Andrei Eichenberg, zaprosiły partnerów polsko-niemieckiej grupy projektowej ds. współpracy pomiędzy Ministerstwem a organami partnerskimi, na obrady w Poczdamie, w dniu 29 marca 2017 roku.

Partnerów z polskiej strony reprezentowały m.in. Urzędy Marszałkowskie (lubuski, zachodniopomorski i wielkopolski), przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Zespołów Parków Krajobrazowych – Województwa Lubuskiego i Zachodniopomorskiego.

Na spotkaniu poruszone zostały tematy dotyczące m.in. aktualnych priorytetów działań lokalnego Ministerstwa, krótkiego podsumowania dotychczasowych działań przez wszystkich partnerów projektu, uzgodnienia planów działań na lata 2017-2018 w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, środowiska, ochrony przyrody oraz rolnictwa/rybactwa, a także procedury oceny wniosków w programach INTERREG VA. Wśród planowanych działań znalazły się propozycje z zakresu ochrony czystości wód, monitoringu skuteczności utylizacji odpadów, wymiany baz danych o monitorowaniu środowiska i Funduszach Kompensacyjnych, organizacji warsztatów w sprawie czynnej ochrony przyrody, problematyki gatunków inwazyjnych, efekty ochrony rybołowa, wyjaśnienie potencjału wilka i bobra po obu stronach Odry.

W ramach dalszych działań będzie prowadzona wymiana korespondencji w celu uściślenia zasad realizacji poszczególnych zadań. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego planuje przygotować warsztaty, na których będzie można zaprezentować dotychczasowe efekty
z zakresu czynnej ochrony wielu gatunków i siedlisk na obszarze lubuskich parków krajobrazowych.

 

 

Niemcy_-_spotkanie_
Poczdam_1
Poczdam_2
Poczdam_3
Poczdam_4