Dolina Baryczy 1 źródło DZPKW dniach 23 – 24 czerwca 2016 r. w Rudzie Sułowskiej Pani Danuta Szewczyk – Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych uczestniczyła w konferencji pn. „Zarządzanie krajobrazem na obszarze Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”, zorganizowanej z okazji 20-lecia utworzenia Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy.

Liczni, przybili goście mogli podziwiać uroki tego największego Parku w Polsce, liczącego ponad 87 tys. ha., znajdującego się na terenie dwóch województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego. Organizatorami konferencji były dyrekcje Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych i Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. W obchodach jubileuszu brali udział przedstawiciele Służb Parków Krajobrazowych z Polski, władze samorządowe wojewódzkie i gminne, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, lasów państwowych, świata nauki oraz organizacji pozarządowych.

W pierwszym dniu uczestnicy konferencji mogli wysłuchać sesji referatowej, w której prelegenci jako przedstawiciele licznych instytucji samorządowych i pozarządowych przekazali wiele informacji dotyczących Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy, m.in. utworzenia i funkcjonowania Parku, lasów oraz gospodarki wodnej. Zwrócono uwagę na problematykę zrównoważonego rozwoju i formy współpracy pomiędzy instytucjami zajmującymi się ochroną przyrody, a samorządami gminnymi. Tego samego dnia zaproszeni goście mieli również okazję do zapoznania się z walorami przyrodniczo-krajobrazowymi przepięknych Stawów Milickich.

Drugi dzień konferencji poświęcony był sesji terenowej związanej z wyjazdem do Antonina, gdzie uczestnicy wydarzenia mogli zwiedzić pałac Radziwiłłów i wysłuchać koncertu pianistycznego Chopinowskiego oraz gościć w Nadleśnictwie Antonin, gdzie można było wysłuchać wykładu wraz
z prezentacją Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Rychtalskie”, a także zwiedzić teren rezerwatu przyrody „Wydymacz”.  

Podczas konferencji można było zapoznać się z otrzymanymi materiałami wydawniczymi
nt. bogactwa przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego tego największego i przepięknego Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”, zapamiętać miłą atmosferę jaką stworzyli organizatorzy konferencji, a także bardzo ładną i słoneczną pogodę podczas pobytu i zwiedzania. 

 

 

Dolina_Baryczy_1_źródło_DZPK
Dolina_Baryczy_2_źródło_DZPK
Dolina_Baryczy_3_źródło_DZPK
Dolina_Baryczy_4_źródło_DZPK
Dolina_Baryczy_5_źródło_DZPK