Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego corocznie współorganizuje konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, który kierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i przebiega w dwóch częściach: wojewódzkiej (cztery etapy: szkolny, gminny, parkowy, wojewódzki) i ogólnopolskiej (piąty etap).

Do XV edycji konkursu, przeprowadzanego w roku szkolnym 2015/2016, przystąpiły 24 gimnazja, znajdujące się na obszarze parków krajobrazowych: Barlinecko – Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego „Ujście Warty”, Łagowsko – Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego, Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa”, Krzesińskiego Parku Krajobrazowego,  Pszczewskiego Parku Krajobrazowego.

W konkursie młodzież zdobywa i pogłębia wiedzę z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska. Celem konkursu jest również rozbudzenie zamiłowania oraz szacunku do przyrody, motywowanie aktywnych postaw na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego. Konkurs sprzyja integracji uczniów poprzez wymianę doświadczeń między szkołami, a ponadto pozwala poszerzyć często fragmentaryczne wiadomości o parkach krajobrazowych Polski. Forma konkurencji sprzyja promocji gmin i województw na forum ogólnopolskim oraz pogłębia poczucie lokalnej tożsamości.

18 marca 2016 roku, młodzież gimnazjalna z siedmiu parków krajobrazowych położonych na terenie województwa lubuskiego, częściowo wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, przystąpi do IV wojewódzkiego etapu XV edycji ogólnopolskiego konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” i tym samym rozpocznie jeden z ostatnich etapów na drodze do rywalizacji o miano najlepszej drużyny gimnazjalnej w kraju.

Zwycięzcy zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego zostali wyłonieni spośród  356 uczniów z 22 gmin położonych na terenie parków krajobrazowych województwa lubuskiego. Uczestnikami IV etapu są 4-osobowe drużyny, które będą odpowiadały na 25 pytań testowych z zakresu ochrony przyrody, ekologii, ochrony środowiska, wiedzy o parkach krajobrazowych województwa lubuskiego oraz na 30 pytań praktycznych związanych z rozpoznawaniem chronionych gatunków roślin i zwierząt.

Eliminacje etapu wojewódzkiego odbędą się 18 marca 2016 roku o godzinie 10:00 w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie przy ulicy Szarzeckiej 14.

Zwycięzcy będą reprezentować Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w V ogólnopolskim etapie konkursu – „Finał Finałów”, który odbędzie się 06 – 10 czerwca 2016 roku na terenie Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Solinie.

XV edycja konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, odbywająca się w roku szkolnym 2015/2016, została objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty.

Nadzór nad organizacją konkursu na terenie województwa lubuskiego sprawuje Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego.

 

Patronat:

Marszałek Województwa Lubuskiego

warte zachodu

Lubuski Kurator Oświaty

Lubuski Kurator Oświaty

wfośDofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze