Spotkanie10 lutego 2016 roku w Muzeum Bociana Białego w Kłopocie odbyło się kolejne spotkanie organizacyjne związane z nowym projektem transgranicznym. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele czterech instytucji: Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, Ligi Ochrony Przyrody, Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie oraz ze strony niemieckiej – Landschaftspflegeverband Mittlere Oder e.V.

Celem spotkania było wspólne omówienie poszczególnych elementów potencjalnego projektu, kwestii podziału ról, planowanych działań oraz dalszej współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Celem nadrzędnym planowanego projektu są realizacje działań w zakresie ochrony przyrody, edukacji ekologicznej oraz rozwoju turystyki.

Kolejne spotkanie konsultacyjne w powyższym projekcie odbędzie się 11 marca 2016 w Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie, gdzie zostaną podjęte ostateczne decyzje o całokształcie projektu. 

 

 

1
2
4
5
10