1W dniu 12 stycznia 2016 roku, we Frankfurcie nad Odrą odbyło się kolejne spotkanie organizacyjne związane z nowym projektem transgranicznym. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele trzech instytucji: Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, Ligi Ochrony Przyrody oraz ze strony niemieckiej – Landschaftspflegeverband Mittlere Oder e.V.

Celem spotkania było wspólne omówienie kwestii dotyczących nowego projektu, działań, dalszej współpracy pomiędzy naszymi podmiotami oraz propozycji związanych z realizacją projektu w zakresie ochrony przyrody, edukacji ekologicznej oraz rozwoju turystyki.

Wstępne ustalenia do projektu dotyczyły także zajęć edukacyjnych, koncepcji ich wzbogacenia w prowadzeniu warsztatów oraz spotkań tematycznie związanych z ochroną przyrody w Muzeum Bociana Białego w Kłopocie, jak również stworzenia nowej publikacji o formach ochrony przyrody po obu stronach Odry.

Realizacja wspólnych działań przy wsparciu finansowym, niewątpliwie przyczyniłaby się do pogłębiania wiedzy o ochronie przyrody wśród młodego, polsko – niemieckiego pokolenia i wspomogłaby realizację nowych zadań z zakresu ochrony gatunkowej roślin i zwierząt.

23