Zdjęcie 514 września 2015 r. w Gimnazjum i Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie odbyły się warsztaty podsumowujące przebieg projektu „Przełamywanie granic za pomocą nowych mediów”. Moderatorem spotkania była młodzież z Polski i Niemiec, która przedstawiła efekty wykonanej przez siebie pracy.

Zaprezentowała swoje umiejętności w zakresie posługiwania się nowymi technologiami, przy tworzeniu i rozpowszechnianiu w internecie sieci tras przyrodniczo-turystycznych. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele licznych instytucji, w tym: wójt Gminy Pszczew – Pan Waldemar Górczyński, grono pedagogiczne wraz z Dyrektorem Gimnazjum w Pszczewie – Panią Haliną Banaszkiewicz, przedstawiciel fundacji DBU – Wiesława Dyki, przedstawiciele stowarzyszenia EcoReg – Wolfgang Roth, Katherine Roth oraz przedstawiciel Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Drei Eichen – dr Charlotte Bergmann. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego reprezentowany był przez Panią Dyrektor Danutę Szewczyk, Zastępcę Dyrektora – Panią Alinę Jągowską oraz pracowników parków, Pana Pawła Cieniucha, Pana Jakuba Stawiarskiego oraz Panią Katarzynę Kopke.

Zorganizowane warsztaty były nie tylko okazją do przedstawienia efektów zakończonego projektu, ale również do omówienia kwestii dotyczących możliwości dalszej współpracy polsko – niemieckiej. Dyskutowano o zagadnieniach, które warto poruszyć podczas kolejnego, planowanego projektu. Pod uwagę wzięto zakres działalności w parkach krajobrazowych, potrzebę edukacji ekologicznej, zasady prowadzonej ochrony przyrody w Polsce i w Niemczech, korelacje pomiędzy programami szkolnymi oraz nastawienie młodzieży do wspólnej pracy nad poznawaniem otaczającej ich przyrody w ramach zrównoważonego rozwoju.

Spotkanie zakończyło się zadeklarowaniem przez wszystkie strony potrzeby kontynuowania współpracy w dotychczasowym kształcie, natomiast młodzież spędziła wieczór przy ognisku i wspólnym pieczeniu kiełbasek.

Efekty projektu i pracy młodzieży można podziwiać na stronie http://www.jugend-natur-schau-spiel.com/, również w języku polskim.

 

 

Zdjęcie_1
Zdjęcie_1
Zdjęcie_2
Zdjęcie_2
Zdjęcie_3
Zdjęcie_3
Zdjęcie_4
Zdjęcie_4
Zdjęcie_5
Zdjęcie_5
Zdjęcie_6
Zdjęcie_6
Zdjęcie_7
Zdjęcie_7
Zdjęcie_8
Zdjęcie_8
Zdjęcie_9
Zdjęcie_9
Zdjęcie_10
Zdjęcie_10
Zdjęcie_11
Zdjęcie_11
Zdjęcie_12
Zdjęcie_12