Zdjęcie 16W dniach 4 – 6 sierpnia 2015 r. w Niemczech, na terenie Brandenburgii, odbyły sie warsztaty dotyczące polsko – niemieckiego projektu „Pokonywać granice za pomocą nowych mediów”. 

W warsztatach udział wzięli Państwo Karin i Wolfgang Roth z EcoREG, Pani dr Charlotte Bergmann – kierownik ośrodka edukacyjnego „Drei Eichen” w Buckow, Pani Danuta Szewczyk – Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, Pani Alina Jągowska – Zastępca Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, Pan Paweł Cieniuch – Główny Specjalista Barlinecko – Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, Pan Moritz Detel – przewodnik w Parku Barnim Panorama pod Wandlitz.

Podczas warsztatów przedstawiona została niemiecka metodyka prowadzenia edukacji ekologicznej w ramach zrównoważonego rozwoju. Zaprezentowano dotychczasowe sukcesy realizowanych projektów, efekty prac młodzieży, zakres wykonanych tras turystyczno – dydaktycznych za pomocą GPS oraz ich popularność wśród entuzjastów przyrody, którzy korzystają z mobilnych urządzeń i przewodników współredagowanych przez młodzież na stronie http://www.jugend-natur-schau-spiel.com/pl/start.html

Podczas trzydniowych warsztatów przedstawiono również funkcjonowanie i bazę dydaktyczną ośrodka edukacyjnego „Drei Eichen”, przyrodę i walory kulturowo – turystyczne w miejscowości Buckow i okolicach, muzeum rolnictwa Parku Barnim Panorama w Wandlitz, rekultywowane tereny pod Berlinem – dawne pola nawadniane ściekami miejskimi oraz spichlerz-Muzeum kulturowe w Hobrechtsfelde.

Spotkanie stanowiło kolejny etap podsumowania dotychczas wykonanych prac projektowych, a także było okazją do sformułowania potrzeb i problemów przy planowaniu kolejnych projektów transgranicznych. Firma EcoREG oraz przedstawiciel „Drei Eichen” wyrazili wolę dalszej współpracy z polskimi partnerami, której efektem miałoby być edukowanie kolejnych grup szkolnych w zakresie zrównoważonego rozwoju, bioróżnorodności i zachowania walorów kulturowych w Polsce i w Niemczech.  

 

 

Zdjęcie_1
Zdjęcie_2
Zdjęcie_3
Zdjęcie_4
Zdjęcie_5
Zdjęcie_6
Zdjęcie_7
Zdjęcie_8
Zdjęcie_9
Zdjęcie_10
Zdjęcie_11
Zdjęcie_12
Zdjęcie_13
Zdjęcie_14
Zdjęcie_15
Zdjęcie_16
Zdjęcie_17
Zdjęcie_18
Zdjęcie_19
Zdjęcie_20
Zdjęcie_21
Zdjęcie_22
Zdjęcie_23
Zdjęcie_24
Zdjęcie_25
Zdjęcie_26
Zdjęcie_27
Zdjęcie_28
Zdjęcie_29
Zdjęcie_30
Zdjęcie_31
Zdjęcie_32
Zdjęcie_33
Zdjęcie_34
Zdjęcie_35
Zdjęcie_36
Zdjęcie_37
Zdjęcie_38
Zdjęcie_39
Zdjęcie_40
Zdjęcie_41
Zdjęcie_42
Zdjęcie_43
Zdjęcie_44
Zdjęcie_45
Zdjęcie_46
Zdjęcie_47
Zdjęcie_48
Zdjęcie_49
Zdjęcie_50