001W dniu 26 maja 2015 roku Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego - krajowy organizator i koordynator XIV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” przeprowadził V Ogólnopolski Etap - "Finał-Finałów", który odbył się w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze. Konkursem przewodniczyła Pani Danuta Szewczyk - Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego.

Pani Elżbieta Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego wraz z Panią Bogną Ferensztajn - Lubuskim Kuratorem Oświaty objęły Konkurs Honorowym Patronatem. W „Finale-Finałów” o miejsce na podium rywalizowało 16 województw Polski, które reprezentowane były przez 4-osobowe zespoły, łącznie przystąpiło 64 uczniów szkół gimnazjalnych z terenu parków krajobrazowych Polski.

Uroczystego otwarcia XIV Edycji OgólnopolskiegoKonkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” dokonała Pani Elżbieta Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego wraz z Panem Czesławem Fiedorowiczem - Przewodniczącym Sejmiku Województwa Lubuskiego i Panem Stanisławem Tomczyszynem - Wicemarszałkiem Województwa Lubuskiego.

Pani Elżbieta Polak witając gości zapromowała ziemię lubuską, wskazując na ogromne bogactwo przyrodnicze parków krajobrazowych województwa lubuskiego, zachęcając uczestników Konkursu do odwiedzania naszego regionu.


Laureatami Finału XIV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” zostali:

 

I MIEJSCE

Zespół Szkolno-Gimnzajalny, Publiczne Gimnazjum w Łabowej - woj. małopolskie

reprezentujące Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

Faustyna Konieczna

Dominika Świgut

Paulina Mołodec

Joanna Totoś


II MIEJSCE

Publiczne Gimnazjum w Krasocinie, Zespół Placówek Oświatowych - woj. łódzkie

reprezentujące Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego

Dominika Tylko

Michalina Skrzypczyk

Weronika Wertka

Damian Frączek


III MIESCE

Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rybnie - woj.  warmińsko-mazurskie

reprezentujące Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich

Agata Szczepańska

Renata Bańka

Agata Rogożyńska

Dawid Szczawiński


Drużyna z województwa lubuskiego zdobyła 13 miejsce.

W V Etapie Ogólnopolskim Konkursu uczestniczyły 4-osobowe zespoły ze szkół gimnazjalnych z terenów parków krajobrazowych Polski (64 osoby), reprezentując wszystkie województwa Polski - 16 dyrekcji zespołów parków krajobrazowych wraz z dyrektorami, opiekunami i koordynatorami. Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” cieszy się dużym zainteresowaniem i uznaniem. Corocznie przystępuje do niego ok. 500 uczniów z samego województwa lubuskiego, w skali kraju kilka tysięcy młodzieży gimnazjalnej.

Przebieg finałowej części Konkursu był kilkuetapowy i dotyczył: rozwiązywania testu z zakresu ogólnej wiedzy przyrodniczej i ekologicznej, wiedzy o parkach krajobrazowych Polski, rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt, a także interpretacji mapy topograficznej. W trakcie Konkursu zaprezentowana została wystawa nt. gatunków chronionych występujących na terenie naszych parków krajobrazowych.

Wszystkim uczestnikom Konkursu wręczono dyplomy oraz atrakcyjne nagrody książkowe i rzeczowe, jak np.: noktowizory, tablety, aparaty cyfrowe, lunety, namioty, plecaki, śpiwory i wiele innych. Przewidziano także nagrody dla szkół reprezentowanych przez zwycięskie drużyny, tj.: drukarkę laserową, pomoce naukowe – model tułowia i mikroskop cyfrowy oraz dla nauczycieli i „parkowych” koordynatorów wojewódzkich.

Finał Konkursu połączony był z pobytem uczestników na terenie naszego województwa w dniach 25 - 29 maja 2015 roku, dla których Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego zorganizował i przygotował program mający na celu zaprezentowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz historycznego naszego regionu.

Gimnazjaliści biorący udział w konkursie mieli zapewniony szereg atrakcji.  

Jedną z nich było zwiedzanie Parku Narodowego „Ujście Warty”, obejmujące wycieczkę terenową wraz z przeprowadzeniem zajęć edukacyjnych, promujących wartości i walory przyrodniczo – krajobrazowe i kulturowe. W Parku Narodowym „Ujście Warty”  dzieci mogły podziwiać bogactwo przyrodnicze, w tym skupisko ptaków przelotnych, jednych z największych w Polsce.

Inną atrakcją był rejs statkiem po rzece Odrze, połączony z quizem przyrodniczym, na którym  została zaprezentowana dzieciom przyroda Parku Narodowego „Ujście Warty” oraz wiedza na temat historii Twierdzy Kostrzyn.  

W Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach dzieci miały okazję zwiedzić dawny spichlerz oraz wziąć udział w pokazie ginących zawodów, m.in.  w kuźni, warsztacie bednarskim, u szewca, u praczki, a także w warsztatach wikliniarskich i garncarskich, gdzie uczestnicy samodzielnie wytworzyli wiklinowe wózki oraz ulepili na kole garnki z gliny.

Podczas wycieczki edukacyjnej w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym – Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy (Nietoperek)  dzieci mogły zobaczyć i zapoznać się z systemem poniemieckich fortyfikacji oraz  podziemnymi tunelami stanowiącymi element Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy. 

Pani Danuta Szewczyk - Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego wraz z pracownikami, serdecznie gratuluje i dziękuje Wszystkim uczestnikom Konkursu za udział i wkład włożony w zdobywanie i poszerzanie wiedzy z zakresu ekologii, ochrony przyrody, środowiska oraz parków krajobrazowych.

Wielkie słowa uznania i podziękowania kierujemy również na ręce nauczycieli przygotowujących młodzież do zmagań konkursowych, koordynatorów wojewódzkich oraz Dyrektorów Zespołów Parków Krajobrazowych.

 

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050